AJANKOHTAISTA

Tal­vi­lo­ma­lei­ri 7–11-vuotiaille 25.2.–1.3.
- Ilmoit­tau­tu­mi­nen nyt käyn­nis­sä! (16.1.2019)

”Innos­ta­va kurs­si ja hyvä poruk­ka!”
Syk­syn kurs­si­pa­laut­teet toi­vat hymyn huu­lil­le, mut­ta nos­ti­vat esiin myös kehi­tys­koh­tei­ta (10.1.2019)

Tam­mi­kuun kuu­kau­den kas­vo (7.1.2019)

Avoin työ­paik­ka: Graa­fik­ko (11.12.2018)

Set­le­ment­ti­lii­ton Pala­nen elä­mää -verk­ko­kaup­pa on nyt avoin­na
— Tutus­tu ja tee hyvää pai­kal­li­ses­ti!
(10.12.2018)

Jou­lu­kuun kuu­kau­den kas­vo (4.12.2018)

Tar­jol­la maa­han­muut­ta­ja­työn har­joit­te­lu­paik­ko­ja kevät-kesä­kau­del­le 2019 (23.11.2018)

Löy­tö­ret­kel­lä tapah­tuu:
Tar­jol­la mm. kulis­si­kier­ros, smoot­hiei­den val­mis­ta­mis­ta ja video­työ­pa­ja
— ter­ve­tu­loa mukaan! 

(21.11.2018)

Jyvä­län Face­book-sivut yhdis­ty­vät! (19.11.2018)

Mar­ras­kuun kuu­kau­den kas­vo (5.11.2018)

 

 

 

 

 

Lue lisää artikkeleita...