AJANKOHTAISTA

Loka­kuus­sa alka­vat kurs­sit — ter­ve­tu­loa mukaan! (24.9.2018)

Syys­lo­ma­lei­rin ilmoit­tau­tu­mi­nen nyt käyn­nis­sä — ilmoit­tau­du täs­tä (18.9.2018)

Jyvä­lä on jyväs­ky­lä­läis­ten olo­huo­ne” (10.9.2018)

Syys­kuun kuu­kau­den kas­vo (5.9.2018)

Kan­sa­lais­toi­min­nan ryh­mät käyn­nis­ty­vät (4.9.2018)

Avai­met onnis­tu­mi­seen -kou­lu­tuk­sen ja Koto­ko­lo-kurs­sien hakuai­ka käyn­nis­sä nyt! (16.8.2018)

Löy­tö­ret­ki-ryh­mät työt­tö­mil­le aloit­ta­vat toi­min­tan­sa — ter­ve­tu­loa mukaan! (14.8.2018)

Tule ver­tai­soh­jaa­jak­si Tiet­sik­ka­maa­nan­tai­hin, vapaa­eh­toi­sek­si Mum­mo­laan (6.8.2018)

Elo­kuun kuu­kau­den kas­vo (2.8.2018)

 

 

 

 

Lue lisää artikkeleita...