AJANKOHTAISTA

Tal­vi­lo­man aukio­loa­jat (21.2.2019)

23.2. ilmai­nen koko per­heen bruns­si — ilmoit­tau­du nyt! (18.2.2019)

Iso­si­sa­rus-kou­lu­tuk­sia maa­lis-huh­ti­kuus­sa!
- Tule vapaa­eh­toi­sek­si iso­sis­kok­si tai iso­vel­jek­si maa­han­muut­ta­ja­nuo­rel­le
(12.2.2019)

Uusi set­le­ment­ti­työn stra­te­gia on jul­kais­tu!
Olem­me roh­keas­ti ihmi­sen puo­lel­la — nyt ja tule­vai­suu­des­sa (6.2.2019)

Hel­mi­kuun kuu­kau­den kas­vo (4.2.2019)

Löy­tö­ret­ken hel­mi­kuun toi­min­ta­ka­len­te­ri on jul­kais­tu!
- Tar­jol­la mm. lii­kun­ta- ja kult­tuu­ri­luot­sien vie­rai­lu sekä bujoi­lua, ter­ve­tu­loa mukaan!
(31.1.2019)

Tie Jyvä­lään -vapaa­eh­tois­toi­min­nan kou­lu­tus lau­an­tai­na 9.2. (29.1.2019)

Mak­sut­to­mia kokei­lu­ker­to­ja kevään kurs­seil­le 4.2.–8.2. (28.1.2019)

Hel­mi­kuus­sa alka­vat kurs­sit (21.1.2019)

Tal­vi­lo­ma­lei­ri 7–11-vuotiaille 25.2.–1.3.
- Ilmoit­tau­tu­mi­nen nyt käyn­nis­sä! (16.1.2019)

”Innos­ta­va kurs­si ja hyvä poruk­ka!”
Syk­syn kurs­si­pa­laut­teet toi­vat hymyn huu­lil­le, mut­ta nos­ti­vat esiin myös kehi­tys­koh­tei­ta (10.1.2019)

Tam­mi­kuun kuu­kau­den kas­vo (7.1.2019)

Lue lisää artikkeleita...