Avoin työpaikka: Graafikko

Graa­fik­ko

Haem­me graa­fi­sen suun­nit­te­lun osaa­jaa. Etsi­mäm­me hen­ki­lö omaa koke­mus­ta Crea­ti­ve Sui­te-ohjel­ma­pa­ke­tis­ta, ohjel­mis­ta Illustra­tor, InDe­sign ja Pho­tos­hop. Työ­teh­tä­vät koos­tu­vat mai­nos­ma­te­ri­aa­lin tuot­ta­mi­ses­ta, asia­kas­pal­ve­lus­ta sekä asiak­kai­den ohjaa­mi­ses­ta. Toi­vom­me, että olet asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­nen ja sinul­la on hyvä yleis­kä­si­tys tie­to­tek­nii­kas­ta sekä mie­lel­lään myös WordPress-osaa­mis­ta.

Työ­suh­de alkaa hel­mi­kuus­sa 2019 ja se edel­lyt­tää palk­ka­tu­kioi­keut­ta. Työ­ai­ka on 28h/viikko ja työ­suh­teen kes­to yksi vuo­si.

Vapaa­muo­toi­set hake­muk­set ja ansio­luet­te­lot:
asta.niemi[at]jyvala.fi,
mah­dol­li­set yhtey­de­no­tot p. 0400 665 472.