Avaimet onnistumiseen -koulutuksen esittely

Avaimet onnistumiseen -koulutus on Opetushallituksen nuorisotakuurahoituksella järjestettyä maahanmuuttajanuorten opiskelu- ja työvalmiuksia tukevaa koulutusta. Koulutuksen tavoitteena on tarjota vailla opiskelu- tai työpaikkaa oleville nuorille monikulttuurista pienryhmätoimintaa, joka tukee osallisuutta ja itseohjautuvuutta, vahvistaa elämän- ja arjenhallintaa, tarjoaa työkaluja tulevaisuuden suunnitteluun sekä ammentaa voimaa vertaisuudesta.

Asiakkaan elämäntilanne huomioidaan tarvelähtöisesti ja räätälöiden

  • Vailla opiskelu- ja työpaikkaa oleville tarjotaan intensiivistä ryhmätoimintaa viitenä päivänä viikossa.
  • Te-toimiston asiakkaille tarjotaan koulutusta joko omaehtoisena opiskeluna, jos asiakkaalla on voimassa oleva kotoutumissuunnitelma, tai sivutoimisena opiskeluna / työkokeiluna, jos kotoutumisaika on umpeutunut. Vertaisryhmässä tapahtuvan toiminnan lisäksi pyritään työkokeilijalle räätälöimään tilaisuuksia harjoitella työtehtäviä Jyvälän muissa toimipisteissä tai muiden toimijoiden palveluksessa. Opiskelu- tai työkokeiluajalta on mahdollista saada KELAn työmarkkinatukea ja ylläpitokorvausta.
  • Opinnoissaan kannattelevaa tukea tarvitseville tarjotaan mahdollisuutta ryhmätoimintaan osallistumiseen joko valinnaisena opintona tai 4-6 viikon mittaisena työharjoittelujaksona. Opiskelusta tai harjoittelusta sovitaan oppilaitoksen opettajan ja/tai opon kanssa.

Lue lisää koulutuksen esitteistä: Avaimet onnistumiseen -kesäkurssi 2018Avaimet Onnistumiseen 2018-2019

Mitä ja miten opiskellaan?

Koulutuksen aihepiirit ja tavoitteet suunnitellaan huomioiden oppilaiden aikaisemmat opinnot, kiinnostuksen kohteet ja tarpeet sekä Opetushallituksen suositus aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelmaa varten. Avaimet onnistumiseen -koulutuksen keskeiset koulutussisällöt ovat:

  • Koti tutuksi (arjen taidot ja elämänhallinta)
  • Kulttuuri tutuksi (kulttuurinen identiteetti ja vuorovaikutus)
  • Ympäristö tutuksi (sosiaaliset verkostot ja monipuoliset toiminnan mahdollisuudet)
  • Tulevaisuusverstas (henkilökohtaiset ohjauskeskustelut, suomalaiseen koulutusjärjestelmään tutustumista, omien vahvuuksien ja ammatillisten kiinnostusten kartoittamista, tutustumiskäyntejä oppilaitoksiin ja työharjoittelupaikkoihin)

Suomen kielen opetusta on tarjolla kolmessa eri tasoryhmässä. Lisäksi ohjaukseen voidaan sisällyttää mm. kädentaidollisia, tanssi- ja musiikki-ilmaisullisia ja liikunnallisia osioita.
Lue lisää: Avaimet onnistumiseen koulutuksen tavoitteet ja sisällöt

Avaimet onnistumiseen -koulutuksen keskeiset menetelmät ja toimintatavat ovat toiminnallinen pedagogiikka, integroitu suomen kielen opetus, voimauttaminen, vahvistaminen ja osallisuus, tarvelähtöisyys sekä kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisyys.
Lue lisää: Avaimet onnistumiseen -koulutuksen keskeiset menetelmät ja toimintatavat


Lue lisää: Koulutuskokemuksia ohjaajien ja osallistujien kertomana

Lisätietoja:

Avaimet onnistumiseen -koulutus
Jyvälän kansalaisopisto
Koordinaattori-kouluttaja Roija Aflatuni
040 588 2380
roija.aflatuni(at)jyvala.fi

facebook.com/avaimetonnistumiseen

Käyntiosoite:
Jyvälän Setlementti, Palokunnankatu 16, 40700 Jyväskylä (2. kerros)

Postiosoite:
Jyvälän kansalaisopisto / Avaimet onnistumiseen, Palokunnankatu 16, 40700 Jyväskylä