Hyviä jyviä – tavoitteellisuus, hyöty ja palaute kansalaisopistotoiminnassa (Oph 2016–2017)

Jyvälän kansalaisopiston Hyviä jyviä -hankkeessa tavoitteena on entistä tavoitteellisemman elinikäisen opiskelun mahdollistaminen ja näkyväksi tekeminen sekä palauteprosessin kehittäminen. Osalle opiston opiskelijoista hanke näkyy jo syyskaudella mahdollisuutena oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, kurssihopsin, tekemiseen ja suunnitelman etenemisen seurantaan.
Hyviä jyviä -hanke on Opetushallituksen osin rahoittama laatu- ja kehityshanke. Hankkeen koordinaattorina toimii Tiina Mäkinen.

Hyviä jyviä -hankkeen väliselvitys

Hyviä jyviä -hankkeen loppuraportti