Jyvälän kansalaisopiston koulutukset saavat kiitosta- Koonti asiakaspalautteesta syksyltä 2017

Jyvälän kansalaisopiston koulutustarjontaa pidetään asiakaspalautteen mukaan erittäin hyvänä. Palautetta koottiin syyskaudella 2017 noin 450 opiskelijalta. Palautteeseen vastaamisprosentti oli 46 % ja palautteen kokonaiskeskiarvo oli erinomainen: 4,7 asteikolla yhdestä viiteen. Palautekeskiarvo oli säilynyt täsmälleen samana vuoden 2016 syksystä.

Jyvälän kurssien opettajia pidetään palautteessa osaavina ja innostavina ja tiloja hienosti opiston opetukseen sopivina. Kursseilta saatiin tietojen, taitojen ja osaamisen lisäksi vertaistukea, rohkaisua sekä luottamusta myös harrastuksen omatoimiseen jatkamiseen. Myös Jyvälän asiakaspalvelu saa palautteessa kiitosta. Palautteesta nousseet kehittämisehdotukset koskivat ensisijaisesti käytännön järjestelyjä esim. kurssi-ilmoittautumista tai -tilaa koskien.

Opiston opintotarjonta on suunnattu vauvasta vaariin. Eniten Jyvälän kansalaisopistossa järjestettiin syyskaudella kehon ja mielen hyvinvointiin liittyviä aikuisten kursseja sekä seniorien liikunta-, kieli-, tietotekniikka- ja musiikkiryhmiä. Muita suosittuja kursseja olivat lasten muskari-, musiikki-, kuvataide-, kieli- ja jumpparyhmät, sekä erilaiset laulun ja soittamisen yksityis- ja yhtye- tai ryhmäopinnot.

Jyvälän kurssitarjonta uusiutuu jonkin verran vuosittain. Musiikkiteatteri oli yksi syksyn kurssitulokkaista. Kurssi jatkuu myös kevätkaudella ja sen talven aikana tuottama näyttämöllinen musiikkiesitys on mahdollista nähdä keväällä Jyvälässä.

Jyvälän kevätkauden opistokursseista on jo moni käynnistynyt, mutta monille kevään kursseille mahtuu vielä mukaan. Olet lämpimästi tervetullut mukaan Jyvälän kansalaisopiston kurssitoimintaan!