Navigaattori-hanke

Navigaattori-hankkeen tavoitteena oli kehittää laadukas, työllistymistä edistävä ohjausmalli nuorille, korkeasti koulutetuille ja/tai luovien alojen työllistettäville. Mallissa huomioitiin osallistujien yksilölliset tarpeet sekä erilaiset lähtökohdat. Yhteistyössä kehitettiin osallistujien työelämävalmiuksia ja ammatillista osaamista. Hanke loi uudenlaisia työllistämisen tapoja ja uusia työtehtäviä Jyvälään, erityisesti Jyvälän laajenevaan kansalais- ja vapaaehtoistoimintaan. Hankkeen toiminnan tavoitteena oli tukea Jyvälän työntekijöiden jatkopolkujen suunnittelua. Hankkeen aikana kehitettiin uudenlaisia mentoroinnin tapoja, esimerkiksi ryhmämentorointia, ja tuettiin yrittäjyydestä kiinnostuneita yrittäjyyteen.

Kaksivuotinen hanke käynnistyi helmikuussa 2015 ja jatkui tammikuun 2017 loppuun. Hankkeeseen ohjauduttiin mm. Keski-Suomen TE-palvelujen kautta. Rekrytointia tehtiin ympäri vuoden ja henkilöt työllistyivät Jyvälän eri toimipisteisiin. Työntekijät ovat toimineet mm. lapsi- ja nuorisotyön ohjaajina, siivous- ja kiinteistöalan tehtävissä, toimistotehtävissä, IT-tehtävissä ja muissa asiantuntijatehtävissä.

Hanke tarjosi mm. työssä oppimista, koulutusmahdollisuuksia työ- ja/tai omalla ajalla, kehityskeskusteluja ja henkilökohtaisen tuen,  ryhmävalmennusta ja mentorointia, tukea jatkopolkujen suunnitteluun sekä yksilöllistä tukea työnhakuun työsuhteen aikana.

Hanke oli Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittama ja osa Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry:n hallinnoimaa Välikäsi-hankekokonaisuutta. Navigaattori-hanketta hallinnoi Jyvälän Setlementti ry.