OI - Oiva tupa kaikkien Ilona -hanke (RAY, 2012 - 2015)

Oiva-tupa kaikkien Ilona -hanke oli sukupuolisensitiivisen erityisnuorisotyön kehittämishanke, joka käynnistyi 1.3.2012. Hankkeen käynnistysvaiheessa painotuttiin systemaattiseen verkostoitumiseen muiden alan toimijoiden kanssa, toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä setlementtikentän sukupuolisensitiivisen työmuodon haltuun ottamiseen. Kohderyhmään liittyvä toiminta käynnistyi yksilö- ja ryhmätoimintana.

Vuosi 2015 oli Oiva tupa kaikkien Ilona -hankkeen (OI-hanke) viimeinen kokonainen toimintavuosi. Pääkohderyhmänä olivat 12–29-vuotiaat nuoret. Toimintaa toteutettiin erilaisin toiminnallisin ja luovin menetelmin sukupuolisensitiivisellä työotteella. Ryhmiä (avoin toiminta ja kohdennetut ryhmät) järjestettiin 25 kpl. Näistä Oiva-toimintaa oli 12, Ilona-toimintaa 11 ja 2 tyttö–poika-sekaryhmää. Keväällä ja syksyllä ryhmät kokoontuivat keskimäärin 10 kertaa kerran viikossa ja kokoontumisten kesto oli 2–3 tuntia kerrallaan. Lisäksi järjestettiin mm. tapahtumia. Kohderyhmälle suunnattuihin toimintoihin osallistui noin 450 kävijää.

Hanke teki verkostoyhteistyötä nuorisotyön ammattilaisten kanssa. Jo ennen viimeistä toimintavuottaan OI-hanke on luonut toimivan yhteistyöverkoston ja vakiinnuttanut paikkansa Jyväskylän kaupungin palveluverkostossa.

Hanke toimi Jyväskylän kaupungin vuokraamassa tilassa Kansalaistoiminnankeskus Matarassa.