Oma polku

Jyvälän Oma polku -toiminnassa autetaan turvapaikanhakijataustaisia nuoria löytämään oma polkunsa Suomessa. Oma polku - toiminnassa omankieliset ohjaajat tukevat nuoria arjen hallinnassa, tulevaisuuden suunnittelussa, ohjaavat nuoria palvelupoluille tai auttavat harrastusten löytämisessä. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään muiden nuoren verkostoon kuuluvien toimijoiden kanssa. Työmuotoina on yksilö- ja pienryhmätyöskentely. Oma polun kautta tukea saava nuori voi nyt olla jo täysi-ikäinen, mutta kuuluu kohderyhmään, mikäli hän on Suomeen tullessaan ollut alle 18-vuotias ja vailla huoltajia ja hänellä nyt on oleskelulupa.  

Yhteistyötä tehdään alaikäisinä tulleiden asumisyksiköiden, oppilaitosten, etsivän nuorisotyön sekä muiden maahanmuuttajatyötä tekevien toimijoiden kanssa. 

Oma polku on Setlementtiliiton Kotipolku - hankkeen osahanke, jonka Jyvälän Setlementti ry toteuttaa. Kotipolkua rahoittaa Työ- ja elinkeinoministeriö. 

Yhteydenotot ja lisätietoa: 

Maia Fandi, 050 465 8341, maia.fandi[at]jyvala.fi