Osallisuus ja osallistavat menetelmät kansalaisopistossa (OPH, 2015 - 2016)

Opiston hanke Jyvälän kansalaisopisto itää ihmisistä – osallisuus ja osallistavat menetelmät kansalaisopistossa alkoi elokuussa 2015. Hanke oli opetushallituksen rahoittama laatu- ja kehittämishanke ja sen koordinaattorina toimi Tiina Mäkinen.

Hankkeen tavoitteena oli kansalaisopiston viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittäminen sekä osallistavien menetelmien hyödyntäminen opetustoiminnassa opiston kehittämissuunnitelman 2014–2017 mukaisesti.

Hankkeen tuotoksina muotoutui osallisuuden puu eli kuvaus osallisuuden kehittymisestä kansalaisopistotoiminnassa sekä lisäksi osallistavien menetelmien työkalupakki opettajien käyttöön. Näihin dokumentteihin voit tutustua klikkaamalla alla olevia linkkejä.

LAKE Väliraportti

Osallistavien menetelmien työkalupakki

Osallisuuden puu