Sisäisesti yhtenäisemmin ulos avautuen – Jyvälän kansalaisopiston kehittämisohjelma 2018-2021 (OPH:n rahoittama LAKE-hanke vuosille 2017-2018)

Jyvälän kansalaisopiston Strategia ja Kehittämissuunnitelma on päättymässä 2017. Jyvälän setlementin uusi strategia on valmistunut keväällä 2017. Tässä LAKE-hankkeessa tehdään kansalaisopistolle uusi kehittämissuunnitelma, jonka toteutus aloitetaan kevätlukukaudella 2018.

Suunnitelman laatimista ja toteuttamisen käynnistämistä tukee ohjausryhmä, johon on kutsuttu opettajaedustus opiston jokaisesta 8 aineryhmästä. Lisäksi siinä on mukana hanketyöntekijä ja opiston rehtori ja koulutussuunnittelija. Kehittämisohjelman avulla toteutetaan suunnitelmallisesti Jyvälän setlementin strategian tavoitteita kansalaisopistotoiminnassa. 

LAKE -hankkeen väliselvitys