Avoimet vapaaehtoistehtävät ja harjoittelupaikat

Kansalaistoiminta

• Ver­tai­soh­jaa­jia Tiet­sik­ka­maa­nan­tai­hin (senio­rien ryh­mä)

Ota yhteyt­tä:
Kan­sa­lais­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri
Annii­na Kur­ke­la
anniina.kurkela[at]jyvala.fi
p. 050 465 8378

Lapsi- ja nuorisotoiminta

• Apuoh­jaa­jia las­ten ja nuor­ten har­ras­te­ryh­miin
(video­pe­li­ker­hot ja tans­si­ryh­mä)

• Apuoh­jaa­jia kou­lu­lais­ten lei­reil­le (syys-, tal­vi- ja kesä­lei­rit)

Ota yhteyt­tä:
Lap­si- ja nuo­ri­so­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri
Maia Fan­di
maia.fandi[at]jyvala.fi
p. 050 465 8341

Mummola-toiminta

• Mum­mo­la­hen­ki­siä senio­rei­ta ja mui­ta aikui­sia luo­maan läm­pöis­tä Mum­mo­lan tun­nel­maa

Ota yhteyt­tä:
Kan­sa­lais­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri
Annii­na Kur­ke­la
anniina.kurkela[at]jyvala.fi
p. 050 465 8378

Avaimet onnistumiseen (monikulttuurinen työ ja maahanmuuttajakoulutus)

• Har­joit­te­li­joi­ta ja vapaa­eh­toi­sia

• Suo­miys­tä­viä tuki­hen­ki­lök­si maa­han­muut­ta­jien arkeen

Ota yhteyt­tä:
Koor­di­naat­to­ri-kou­lut­ta­ja
Roi­ja Afla­tu­ni
roija.aflatuni[at]jyvala.fi
p. 040 588 2380

Kerro rohkeasti myös omat vapaaehtoistyön ideasi!

Ota yhteyt­tä:
Kan­sa­lais­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri
Annii­na Kur­ke­la
anniina.kurkela[at]jyvala.fi
p. 050 465 8378