Kuukauden kasvo

Kuu­kau­den kas­vo esit­te­lee Jyvä­län Set­le­men­tin teki­jöi­tä: vapaa-ehtoi­sia, opet­ta­jia ja hen­ki­lö­kun­taa. Tutus­tu ja tule itse­kin mukaan. Jyvä­län Set­le­ment­ti on teki­jöi­den­sä näköi­nen paik­ka!