Pian alkavat kurssit

Ilmoit­tau­du kurs­sil­le joko kurs­sin tie­dois­ta löy­ty­vän Ilmoit­tau­du-lin­kin kaut­ta tai soit­ta­mal­la Jyvä­lään (p. 014 217 202, arki­sin 20.12. asti klo 9.00–16.00, 21.12.–4.1. klo 9.00–13.00, 7.–11.1. klo 9.00–16.00 ja 14.1. alkaen ma-to klo 9.00–18.00 ja pe klo 9.00–16.00).

Kevään kurs­si­tar­jon­taan koko­nai­suu­des­saan voit tutus­tua tääl­lä .

Vii­kol­la 3

Rum­puo­pe­tus: maa­nan­tai­sin 14.1.–15.4. klo 15.00–21.00 välil­lä tai kes­ki­viik­koi­sin 16.1.–17.4. klo 14.00–18.00 välil­lä

Las­ten kuva­tai­de­pa­ja 8–11 v: maa­nan­tai­sin 14.1.–8.4. klo 18.00–19.30

Taval­li­sen tal­liai­sen lau­lu­po­ruk­ka: joka toi­nen maa­nan­tai 14.1.–11.2. ja 4.3.–1.4. klo 18.30–20.00

Mind­ful­ness ja joo­ga: tiis­tai­sin 15.1.–16.4. klo 15.30–17.00

Las­ten kuva­tai­de­pa­ja 5–7 v:  tiis­tai­sin 15.1.–9.4. klo 17.30–18.30

Lau­lu rai­kaa / Kie­ku, senio­ri­ryh­mä: joka toi­nen tors­tai 17.1.–14.2. ja 7.3.–4.4. klo 10.00–11.30

Pia­non­soit­to: tors­tai­sin 17.1.–25.4. klo 14.15–21.00 välil­lä

Viny­asa Kra­ma -joo­ga: tors­tai­sin 17.1.–11.4. klo 16.00–17.00

Oival­luk­sia kehos­ta ja mie­les­tä: tors­tai­sin 17.1.–11.4. klo 17.15–18.45

Kaik­ki kurs­sit Jyvä­läs­sä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ter­ve­tu­loa mukaan!