Kurssit Tietoa ja taitoa Puutarha

Kuunvaiheet ja puutarha

Kuun­vai­hei­ta on perin­tei­ses­ti hyö­dyn­net­ty puu­tar­has­sa hyvän kas­vuun­läh­dön sekä suu­rem­man ja ter­veem­män sadon saa­vut­ta­mi­sek­si. Kuun­vai­hei­ta hyö­dyn­tä­mäl­lä löy­dät esim. par­haan peru­na­nis­tu­tuk­sen ajan­koh­dan, jot­ta saat pal­jon her­kul­li­sia muku­loi­ta etkä vain hyvin kas­va­via var­sia. Myös kit­ke­mi­seen ja hävit­tä­mi­seen on ole­mas­sa päi­vät, jol­loin lop­pu­tu­los on parem­pi. Kurs­sin aika­na oppi­mas­ta­si on hyö­tyä myös sisä­kuk­kien hoi­dos­sa ja muu­ten­kin arjen aska­reis­sa. Kurs­sil­ta voit halu­tes­sa­si ostaa itsel­le­si kuu­ka­len­te­rin.


Tors­tai­na 31.1. klo 17.30–20.45

Ryh­mä­ko­ko: 8–12

Opet­ta­ja: Tuu­la Rah­ko­nen

Hin­ta: 19 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du