BUJO! -työpaja (2 x 2h)

Bul­let Jour­nal (bujo) on kalen­te­ri­jär­jes­tel­mä, jon­ka sinä itse laa­dit oman näköi­sek­se­si. Se on oiva kei­no lisä­tä luo­vuut­ta ja jär­jes­tel­mäl­li­syyt­tä elä­mää­si. BUJO-työ­pa­jas­sa pää­set kokei­le­maan, miten tämä jous­ta­va kalen­te­ri­jär­jes­tel­mä sopii omaan elä­mää­si, sekä löy­tä­mään muil­ta vink­ke­jä ja ins­pi­raa­tio­ta, aikai­sem­paa koke­mus­ta ei tar­vi­ta. Bujoi­lus­sa ei ole sään­tö­jä tai rajoi­tuk­sia, joten se sopii kai­kil­le!

11–15 -vuo­ti­aat: tors­tai­sin 6.9. ja 13.9 klo 15.45–17.45 

16-vuo­ti­aat ja van­hem­mat: tors­tai­sin 6.9 ja 13.9 klo 18.00–20.00

Ohjaa­ja: Anne Koi­vusa­lo

Hin­ta: 15 € / hen­ki­lö

Verk­koil­moit­tau­tu­mi­nen auke­aa tiis­tai­na 21.8. klo 10.

Pai­kat täy­te­tään ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen on sito­va. Peruu­tuk­sis­ta veloi­tam­me 7 euron peruu­tus­mak­sun.

Bujoi­lua kuvi­na: