Harrastustoiminta 7–16-vuotiaille

Jyvä­län perus­kou­lui­käi­sil­le suun­na­tut har­ras­tus­ryh­mät sovel­tu­vat niin vas­ta-alka­jil­le kuin aiem­min har­ras­ta­neil­le­kin. Toi­min­nan suun­nit­te­lus­sa ote­taan huo­mioon osal­lis­tu­jien toi­veet ja tai­dot.

Syk­syn 2018 ryh­mät:

Nuk­kei­lu­ryh­mä 8–13-vuotiaille

Tans­si­ryh­mät 7–10-vuotiaille ja 11–15-vuotiaille

Video­pe­li­ker­ho 7–12-vuotiaille

Ilmoit­tau­tu­mi­nen har­ras­tus­ryh­miin alkaa tiis­tai­na 21.8. klo 10. Voit ilmoit­tau­tua joko verk­ko­lo­mak­keel­la halua­ma­si ryh­män sivul­la tai puhe­li­mit­se Jyvä­län toi­mis­toon, p. 014 217 202.