Harrastustoiminta 7–16-vuotiaille

Jyvä­län perus­kou­lui­käi­sil­le suun­na­tut har­ras­tus­ryh­mät sovel­tu­vat niin vas­ta-alka­jil­le kuin aiem­min har­ras­ta­neil­le­kin. Toi­min­nan suun­nit­te­lus­sa ote­taan huo­mioon osal­lis­tu­jien toi­veet ja tai­dot.

Kevään 2019 ryh­mät:

Capoei­ra-ryh­mä 9–15-vuotiaille

Nuk­kei­lu­ryh­mä 8–13-vuotiaille

Tans­si­ryh­mät 7–10-vuotiaille ja 11–15-vuotiaille

Vaat­tei­den ja asus­tei­den tuu­naus- ja ompe­lu­pa­ja 11–15-vuotiaille

Video­pe­li­ryh­mä 7–12-vuotiaille