Capoeira-ryhmä 9–15-vuotiaille

Capoei­ra on leik­ki­sä bra­si­lia­lai­nen tais­te­lu­la­ji, jos­sa yhdis­ty­vät kamp­pai­lul­li­set liik­keet, tans­si ja akro­ba­tia. Ryh­mään ovat ter­ve­tul­lei­ta kaik­ki 9–15-vuotiaat lajis­ta kiin­nos­tu­neet, aiem­paa kamp­pai­lu­la­ji­taus­taa tai huip­pu­kun­toa ei vaa­di­ta. Har­joit­te­lu aloi­te­taan hel­pois­ta, mut­ta moni­puo­li­sis­ta ja vauh­dik­kais­ta perus­liik­keis­tä.

Maa­nan­tai­sin 21.1–29.4. klo 16.30–17.30

Hin­ta: 60 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­tu­mi­nen on päät­ty­nyt.