Videopelikerho 7–12-vuotiaille

Minec­raft, LEGO, Mario Kart, NHL, FIFA, Gui­tar Hero, tans­si­pe­li, ret­ro­pe­lit ym. Tutus­tu­taan eri aika­kausien pelei­hin haus­ko­jen tee­mo­jen avul­la. Voit myös tuo­da omia pele­jä muka­na­si. Luvas­sa myös pien­tä peliai­heis­ta visai­lua ja kisai­lua. Pää­pai­no on kui­ten­kin pelaa­mi­ses­sa! Ryh­mät sopi­vat sekä tytöil­le että pojil­le. Ohjaa­ja­na Jom­mi Jär­vi­nen.

Tors­tai­sin 6.9.–13.12. (15 ker­taa)

Ensi­ker­ta­lais­ten ryh­mä klo 16.30–18.00
Jat­ka­vien ryh­mä klo 18.00–19.30

Hin­ta: 60 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Verk­koil­moit­tau­tu­mi­nen auke­aa tiis­tai­na 21.8. klo 10.

Pai­kat täy­te­tään ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen on sito­va. Peruu­tuk­sis­ta veloi­tam­me 7 euron peruu­tus­mak­sun.