Videopeliryhmä 7–12-vuotiaille

Minec­raft, LEGO, Mario Kart, NHL, FIFA, Gui­tar Hero, tans­si­pe­li, ret­ro­pe­lit ym. Tutus­tu­taan eri aika­kausien pelei­hin haus­ko­jen tee­mo­jen avul­la. Voit myös tuo­da omia pele­jä muka­na­si. Luvas­sa myös pien­tä peliai­heis­ta visai­lua ja kisai­lua. Pää­pai­no on kui­ten­kin pelaa­mi­ses­sa! Ryh­mät sopi­vat sekä tytöil­le että pojil­le. Ohjaa­ja­na Jom­mi Jär­vi­nen.

Tors­tai­sin 6.9.–13.12. ja 17.1.–24.4. klo 18.00–19.30.
(Ilmoit­tau­tu­mi­nen kevään 2019 ryh­mään alkaa 11.12.)

Hin­ta: 60 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Haluai­sit­ko apuoh­jaa­jak­si video­pe­li­ker­hoon? Lue lisää ja tule mukaan!