Kaikki pelaa! -Pelipäivä

Kaik­ki pelaa! -Peli­päi­vä jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 10.11. klo 12.00–15.00 Jyvä­läs­sä.

Peli­päi­vä on suun­nat­tu kai­ke­ni­käi­sil­le pelaa­mi­ses­ta, peli­kult­tuu­ris­ta ja yhtei­ses­tä toi­min­nas­ta kiin­nos­tu­neil­le. Päi­vän aika­na voit pela­ta mm. lau­ta­pe­le­jä, ret­ro­pe­le­jä, kon­so­li­pe­le­jä ja video­pe­le­jä — kaik­kea saman katon alla! Toi­min­taa on myös per­heen pie­nim­mil­le.

Pelai­lun ohes­sa voit naut­tia ISOn Tan­huu­jien kah­vion her­kuis­ta.

Tapah­tu­ma on mak­su­ton.

Ter­ve­tu­loa mukaan!

Peli­päi­vä on osa Ope­tus­hal­li­tuk­sen rahoit­ta­maa Sil­lat-han­ket­ta sekä kan­sain­vä­lis­tä peli­viik­koa.