Leiritoiminta koulujen loma-aikoina

Jyvä­län lap­si- ja nuo­ri­so­toi­min­ta jär­jes­tää lei­ri­toi­min­taa ala­kou­lui­käi­sil­le kou­lu­jen loma-aikoi­na. Seu­raa­va lei­ri on tal­vi­lo­ma­lei­ri hel­mi-maa­lis­kuus­sa 2019.

Haluai­sit­ko apuoh­jaa­jak­si las­ten­lei­ril­le? Lue lisää ja tule mukaan!

Lisä­tie­to­ja:
Lap­si- ja nuo­ri­so­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri
Maia Fan­di
maia.fandi[at]jyvala.fi
p. 050 465 8341