Leiritoiminta koulujen loma-aikoina

Syys­lo­ma­lei­ri 7–11-vuotiaille, 15.10.–19.10.

Lei­ril­lä mm. pela­taan, lei­ki­tään, askar­rel­laan, ulkoil­laan ja lii­ku­taan iloi­sis­sa ja kan­nus­ta­vis­sa mer­keis­sä.

Lei­ri on päi­vä­lei­ri, jos­sa on ohjat­tua toi­min­taa klo 9–15. Tar­vit­taes­sa lap­sen voi tuo­da jo klo 8 ja hakea klo 16.

Hin­ta: 90 €, sis. lei­rioh­jel­man sekä lou­naan ja väli­pa­lan joka päi­vä.

Verk­koil­moit­tau­tu­mi­nen auke­aa tiis­tai­na 21.8. klo 10.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen on sito­va. Peruu­tuk­sis­ta veloi­tam­me 7 euron peruu­tus­mak­sun.


Lisä­tie­to­ja:

Lap­si- ja nuo­ri­so­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri
Maia Fan­di
maia.fandi[at]jyvala.fi
p. 050 465 8341