Letityspaja vanhemmille ja lapsille

Ter­ve­tu­loa viet­tä­mään muka­vaa ilta­päi­vää leti­tyk­sen mer­keis­sä. Pajas­sa opit teke­mään eri­lai­sia let­te­jä. Ota mukaan oma har­ja ja kumi­lenk­ke­jä. Mukaan voi tul­la van­hem­man tai vaik­ka­pa kave­rin, kum­min tai iso­van­hem­man kans­sa.

Lau­an­tai­na 22.9 klo 13.00 — 15.00

Ohjaa­ja: kam­paa­ja Kai­sa Ilo

Hin­ta: 15 €/perhe

Verk­koil­moit­tau­tu­mi­nen auke­aa tiis­tai­na 21.8. klo 10.

Pai­kat täy­te­tään ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen on sito­va. Peruu­tuk­sis­ta veloi­tam­me 7 euron peruu­tus­mak­sun.