Letityspaja vanhemmille ja lapsille

Ter­ve­tu­loa viet­tä­mään muka­vaa ilta­päi­vää leti­tyk­sen mer­keis­sä. Pajas­sa opit teke­mään eri­lai­sia let­te­jä. Ota mukaan oma har­ja ja kumi­lenk­ke­jä. Mukaan voi tul­la van­hem­man tai vaik­ka­pa kave­rin, kum­min tai iso­van­hem­man kans­sa. Ohjaa­ja­na kam­paa­ja Kai­sa Ilo.

Paja 1 lau­an­tai­na 16.3. klo 10.00–12.00
Paja 2 lau­an­tai­na 16.3. klo 12.30–14.30 

Hin­ta: 15 € / pari 

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

* Täh­del­lä mer­ki­tyt ken­tät ovat pakol­li­sia. Ilmoit­tau­tu­mi­nen on sito­va. Peruu­tuk­sis­ta veloi­tam­me 7 euron peruu­tus­mak­sun.