Vaatteiden ja asusteiden tuunaus- ja ompelupaja 11–15-vuotiaille

Kai­va esiin van­ha pai­ta tai vaik­ka kiva kan­gas ja tule teke­mään uusi kevät­vaa­te tai -asus­te tuu­na­ten van­has­ta tai ommel­len uudes­ta mate­ri­aa­lis­ta. Pajas­sa opit ompe­lun perus­tei­ta, saat vink­ke­jä eri­lai­siin tuu­naus-/ko­ris­te­lu­ta­poi­hin sekä saat apua ideoi­den toteut­ta­mi­seen. Ohjaa­ja­na Kris­ta Kan­gas-Lah­ti­nen.

Kes­ki­viik­koi­sin 17.1–25.4 klo 16.30–18

Ilmoit­tau­tu­mi­nen alkaa tiis­tai­na 11.12.

Hin­ta: 60 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16