Kurssit Keho ja mieli Shindo, pilates

Pari-shindo

Pari-shin­dos­sa teem­me ren­tout­ta­via shin­don perus­ve­ny­tyk­siä toi­sen tuke­ma­na. Tuke­na voi olla oma puo­li­so, hyvä ystä­vä tai vaik­ka oma äiti. Kurs­sil­le voi myös tul­la yksin, mikä­li hyväk­syy tuek­si toi­sen itsek­seen tule­van. Tur­val­li­nen kos­ke­tus ja lem­peä asen­ne itseä ja tois­ta koh­taan on olen­nai­nen osa shin­doa.


Lau­an­tai­sin 9.−16.2. klo 11.00─14.15 (2 ker­taa)

Ryh­mä­ko­ko: 8─10

Opet­ta­ja: Anne­li Mes­ka­nen

Hin­ta: 38 € / hen­ki­lö

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du