Kurssit Musiikki Piano

Piano ja/tai vapaa säestys

Uudis­tuk­sel­lis­ta ja innos­ta­vaa yksi­lö­ope­tus­ta pia­non­soit­to­har­ras­tus­ta aloit­ta­vil­le ja popu­laa­ri­musiik­ki­pai­not­tei­ses­ti pidem­pään soit­ta­neil­le. Oppi­laan omat toi­veet huo­mioi­daan.

Las­ten ja mui­den vas­ta-alka­jien ope­tuk­ses­sa ope­tel­laan aluk­si lau­lu­ja kor­va­kuu­lol­ta, impro­vi­soi­daan, opi­taan soit­to­tek­nii­kan perus­asioi­ta ja har­joi­tel­laan yhteis­soit­toa. Nuo­tin­lu­kua opi­taan ensin soin­tu­mer­keis­tä soit­taen.


Ope­tusa­jat (12 ker­taa):

Kes­ki­viik­koi­sin klo 11.00–18.00 välil­lä

Tors­tai­sin (Lohi­kos­kel­la) klo 12.30–17.00 välil­lä

Per­jan­tai­sin klo 11.00–18.30 välil­lä

Hin­nat:

20 min/196 €
30 min/293 €
45 min/439 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

 

Kat­so ope­tus­vi­deo, jos­ta sel­vi­ää, mitä vapaa säes­tys on ja miten vapaa­ta säes­tys­tä voi opet­taa lap­sil­le.

Ilmoit­tau­tu­mi­set opet­ta­ja Suvi Rant­ti­lal­le, p. 040 567 5435.