Kurssit Musiikki Piano

Pianonsoitto, kesä 2019

Pia­non­soit­toa yksi­tyi­so­pe­tuk­se­na lai­das­ta lai­taan, kevyes­tä klas­si­seen. Sovi­taan yhdes­sä juu­ri sinul­le sopi­va oppi­ma­te­ri­aa­li. Soit­to­tun­neil­la nuo­tit tule­vat tutuik­si. Voit soit­taa myös soin­tu­mer­keis­tä. Kurs­si sopii kai­ke­ni­käi­sil­le soit­ta­jil­le, sekä aloit­te­li­joil­le että pidem­mäl­le ehti­neil­le. Ter­ve­tu­loa muka­van ja antoi­san soit­to­har­ras­tuk­sen pariin!


Opet­ta­ja: Rai­sa Koik­ka­lai­nen

Hin­ta: 20min/ 82€, 30min/ 122€ tai 45min/ 183 €.

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­tu­mi­nen auke­aa 11.4.2019

Pia­non­soit­to E:
Tiis­tai­sin 7.5.–4.6. klo 14.00–21.00 välil­lä.

Pia­non­soit­to F:
Tors­tai­sin 2.5.–6.6. klo 14.15–21.00 välil­lä.

Ilmoit­tau­tu­mi­set puhe­li­mit­se Jyvä­lään (014 217 202).