Kurssit Tietoa ja taitoa Ravinto

Smoothieita iduista ja yrteistä

Idut ja ver­sot ovat pul­lol­laan vita­mii­ne­ja ja tuo­vat ripauk­sen kesän tai­kaa tal­ven kes­kel­le. Kurs­sil­la tutus­tum­me idä­tyk­sen ja ver­so­tuk­sen perus­tei­siin ja näet kon­kreet­ti­ses­ti, kuin­ka hel­pos­ti voit smoot­hieis­sa käyt­tää itse idät­tä­miä­si itu­ja, ver­so­ja ja myös luon­no­nyrt­te­jä kuten nok­kos­ta ja voi­kuk­kaa. Saat her­kul­li­sia resep­te­jä ja opit muok­kaa­maan nii­tä. Anta­mal­la suo­lis­tol­le oike­aa ja emäk­sis­tä ravin­toa se voi hyvin. Huo­maam­me sen olos­sam­me ja ihos­sam­me.


Maa­nan­tai­na 11.3. klo 17.30–20.45

Ryh­mä­ko­ko: 8–12

Opet­ta­ja: Tuu­la Rah­ko­nen

Hin­ta: 21 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du