Runoräppiä!

Ter­ve­tu­loa runo­räp­piä-ryh­mään!

Läh­de irrot­te­le­maan sano­jen maa­il­maan. Sinul­la ei tar­vit­se olla aiem­paa koke­mus­ta kir­joit­ta­mi­ses­ta tai esiin­ty­mi­ses­tä, eikä sinun tar­vit­se olla rii­mit­te­ly­mes­ta­ri. Voit halu­tes­sa­si vain kuun­nel­la, tai haas­taa itseä­si oman ääne­si etsi­mi­seen. Teks­teil­lä on tai­vas raja­naan, ryh­mä toi­mii pei­li­nä ja kai­ku­poh­ja­na nii­den muok­kaa­mi­seen.

Ver­tai­soh­jaa­ja­na Mik­ko Neva­lai­nen.

Kokoon­tu­mi­set kes­ki­viik­koi­sin 9.1.–15.5. klo 18.00–20.00.

Voit osal­lis­tua halua­mil­le­si ker­roil­le ilman ennak­koil­moit­tau­tu­mis­ta Jyvä­lä-pas­sil­la. Pas­sin voi käy­dä hake­mas­sa Jyvä­län toi­mis­tos­ta ja sii­tä lähe­te­tään las­ku kotiin. Jyvä­lä-pas­sia on myyn­nis­sä 12 euron, 24 euron ja 36 euron arvoi­se­na.
Yksi käyn­ti­ker­ta on 3 €.  Valit­se pas­si sen mukaan, kuin­ka monel­le ker­ral­le haluat osal­lis­tua. Pas­si on voi­mas­sa kak­si vuot­ta osto­het­kes­tä.