6.5. alkavat laulukurssit

Taval­lis­ten tal­liais­ten lau­lu­po­ru­kas­sa opi­taan ja uskal­le­taan yhdes­sä. Täl­lä kurs­sil­la jokai­nen saa lau­laa omal­la äänel­lään. Opet­ta­ja­na Jaa­na Elo­ran­ta. Maa­nan­tai­sin 6.5.–3.6. klo 18.30–20.00, Jyvä­lä.

Senio­rei­den pik­ku­kuo­ros­sa on mah­dol­li­suus kokeil­la, miten lau­le­taan eri ään­tä kave­rin­kans­sa. Aikai­sem­paa koke­mus­ta moni­ää­ni­ses­tä lau­la­mi­ses­ta ei tar­vi­ta, sil­lä teke­mäl­lä oppii. Opet­ta­ja­na Jaa­na Elo­ran­ta.
Maa­nan­tai­sin 6.5.–3.6. klo 15–16.30, Jyvä­lä.