AJANKOHTAISTA

Kurk­kaa Jyvä­län lys­tik­käät pää­siäis­ter­veh­dyk­set! (18.4.2019)

Kevät­lin­nut lau­la­vat, lau­la sinä­kin! — Kat­so 6.5. alka­vat lau­lu­kurs­sim­me (18.4.2019)

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa pik­ku­lap­si­per­heen bruns­sil­le 27.4. klo 10–12 (17.4.2019)

Jyvä­lä lau­laa ja soi -kon­ser­tit 25.4. ja 27.4. — Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa! (16.4.2019)

Ilmoit­tau­du mukaan: Kan­kaan­pai­nan­ta­pa­ja 27.4. klo 10–12 — yli 4 v. lap­si ja aikui­nen yhdes­sä (15.4.2019)

Kat­so kesäe­sit­teem­me ver­kos­ta! Kesä­kurs­seil­le ilmoit­tau­tu­mi­nen alkaa tors­tai­na 11.4. klo 10! (9.4.2019)

Löy­tö­ret­ken huh­ti­kuun toi­min­ta­ka­len­te­ri sisäl­tää mm. lii­keim­pro­vi­saa­tio­ta ja reis­sun Laa­ja­vuo­ren laa­vul­le — Ter­ve­tu­loa mukaan! (2.4.2019)

Huh­ti­kuun kuu­kau­den kas­vo (2.4.2019)

Koto­ko­lon äiti-lap­si -ryh­mään kai­va­taan vapaa­eh­tois­ta! (1.4.2019)

Iloa ja roh­keut­ta viik­koi­hin! Draa­ma­ryh­mä aloit­taa toi­min­tan­sa 3.4. (27.3.2019)

Kesä­lei­reil­le ilmoit­tau­tu­mi­nen on alka­nut! (20.3.2019)

Poik­keuk­sel­li­set toi­mis­ton aukio­loa­jat 18.–22.3. (15.03.2019)

Maa­lis­kuun kuu­kau­den kas­vo (4.3.2019)

Kurk­kaa Löy­tö­ret­ken maa­lis­kuun toi­min­ta­ka­len­te­ri ja tule mukaan! — Luvas­sa mm. pulk­ka­mä­keä, runoi­lua ja kau­pun­ki­seik­kai­lua. (27.2.2019)

Uusi set­le­ment­ti­työn stra­te­gia on jul­kais­tu!
Olem­me roh­keas­ti ihmi­sen puo­lel­la — nyt ja tule­vai­suu­des­sa (6.2.2019)

Hel­mi­kuun kuu­kau­den kas­vo (4.2.2019)

Tie Jyvä­lään -vapaa­eh­tois­toi­min­nan kou­lu­tus lau­an­tai­na 9.2. (29.1.2019)

”Innos­ta­va kurs­si ja hyvä poruk­ka!”
Syk­syn kurs­si­pa­laut­teet toi­vat hymyn huu­lil­le, mut­ta nos­ti­vat esiin myös kehi­tys­koh­tei­ta (10.1.2019)

Tam­mi­kuun kuu­kau­den kas­vo (7.1.2019)

Lue lisää artikkeleita...