AJANKOHTAISTA

Ren­toa yhdes­sä­oloa: Pik­ku­lap­si­per­hei­den bruns­si 25.5. klo 10–12 (21.5.2019)

Kesä­Musa-viik­ko 10.–13.6. (17.5.2019)

Avoi­met työ­pai­kat: kan­sa­lais­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri, kak­si siis­ti­jää ja Löy­tö­ret­ki-hank­keen ver­tai­soh­jaa­ja (16.5.2019)

Löy­tö­ret­kel­lä vie­te­tään per­he­viik­koa 13.–17.5. — Ter­ve­tu­loa toi­min­taan mukaan lähei­se­si kans­sa! (9.5.2019)

Kuin iso per­he” — Yhdes­sä! Nuor­ten aikuis­ten tapaa­mi­nen 9.5. klo 16–18 (3.5.2019)

Tou­ko­kuun kuu­kau­den kas­vo: hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Pek­ka Kau­nis­maa (2.5.2019)

Lue lisää artikkeleita...