Kurssit Musiikki Kesämusaviikko 10.-13.6.

Alexander-tekniikkaa musiikin harrastajalle

Onko tär­kein soit­ti­me­si virees­sä? Alexan­der-tek­niik­ka­kurs­sil­la paneu­du­taan musi­kan­tin itsen­sä joh­ta­mi­seen esiin­ty­mi­sis­sä ja har­joit­te­lus­sa. Opit käy­tän­nös­sä, miten pie­nil­lä ajat­te­lu­mal­lien muu­tok­sil­la voi teh­dä suu­ren vai­ku­tuk­sen musii­kin soin­tiin. Kun tun­net kehos­sa­si ja mie­les­sä­si sel­väs­ti, mil­loin olet par­haim­mil­la­si, pää­set nopeas­ti palau­tu­maan yli- tai ali­vi­rey­des­tä. Kurs­sil­la käy­täm­me Alexan­der-tek­nii­kan peri­aat­tei­ta musii­kin oppi­mi­sen syven­tä­mi­seen ja palau­tu­mi­seen, sekä musi­soin­nin ilon löy­tä­mi­seen. Myös soit­ta­jien ja lau­la­jien ylei­sim­piä jume­ja ja tek­niik­kaon­gel­mia lähes­ty­tään tuo­rees­ta näkö­kul­mas­ta.


Ryh­mä­ko­ko: 4–8

Opet­ta­ja: Aino Klip­pel

Hin­ta: 49 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Alexan­der-tek­niik­kaa A:
Maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 18.15–19.15, 4 ker­taa
Ilmoit­tau­du

Alexan­der-tek­niik­kaa B:
Maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 19.30–20.30, 4 ker­taa
Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri- tai lii­kun­ta­se­te­leil­lä.