Kurssit Liikunta Tanssiliikunta

Bellydance-fitness B, kesä 2019

Bel­ly­dance-fit­nes­sin liik­keet poh­jau­tu­vat itä­mai­sen tans­sin lii­ke­kie­leen. Tun­neil­la opim­me tun­te­maan oman kehom­me, sen voi­man ja hei­kom­mat­kin puo­let. Aloi­tam­me peh­meis­tä ja ren­nois­ta liik­keis­tä, sit­ten nos­tam­me tem­poa ja teem­me nopeam­pia har­joi­tuk­sia. Lopus­sa venyt­te­ly ja ren­tou­tus. Liik­keet vah­vis­ta­vat syviä ja lan­tion­poh­jan lihak­sia, paran­ta­vat kehon ja tasa­pai­non hal­lin­taa sekä lisää­vät not­keut­ta, voi­maa ja kes­tä­vyyt­tä.

Kurs­si sopii kai­ke­ni­käi­sil­le.


Kes­ki­viik­koi­sin 8.–29.5. klo 20.00–20.45, 4 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 8–15

Opet­ta­ja: Dia­na Rau­tio

Hin­ta: 19 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­sil­le on päät­ty­nyt.