Draamaryhmä

Draa­ma­ryh­mäs­tä saat viik­koo­si lisää iloa ja roh­keut­ta! Teem­me help­po­ja draa­ma­har­joi­tuk­sia yhdes­sä kokeil­len ja toi­siam­me kan­nus­taen. Ei vaa­di aiem­paa koke­mus­ta. Ver­tai­soh­jaa­ja­na Jen­ny Haa­pa­lai­nen.

Kokoon­tu­mi­set kes­ki­viik­koi­sin 3.–24.4. klo 15.30–17.00. Käyn­ti­mak­su 3€. Ei ennak­koil­moit­tau­tu­mis­ta.

Voit osal­lis­tua halua­mil­le­si ker­roil­le ilman ennak­koil­moit­tau­tu­mis­ta Jyvä­lä-pas­sil­la. Pas­sin voi käy­dä hake­mas­sa Jyvä­län toi­mis­tos­ta ja sii­tä lähe­te­tään las­ku kotiin. Jyvä­lä-pas­sia on myyn­nis­sä 12 euron, 24 euron ja 36 euron arvoi­se­na.

Yksi käyn­ti­ker­ta on 3 €.  Valit­se pas­si sen mukaan, kuin­ka monel­le ker­ral­le haluat osal­lis­tua. Pas­si on voi­mas­sa kak­si vuot­ta osto­het­kes­tä.