Kurssit Keho ja mieli Jooga

Energiaa aamujoogasta, kesä 2019

Aloi­ta päi­vä­si ren­nos­ti, voi­ma­va­ro­ja kerä­ten ja itseä­si lem­peäs­ti herä­tel­len aamui­sil­la joo­ga­har­joi­tuk­sil­la. Löy­dä sisäl­tä­si syvä ren­tous ja rau­ha. Teem­me eri­lai­sia venyt­tä­viä, vah­vis­ta­via, vir­kis­tä­viä ja eheyt­tä­viä hat­ha­joo­gan har­joi­tuk­sia aamul­le avau­tuen. Pää­täm­me joo­ga­ker­rat lop­pu­ren­tou­tuk­seen.


Kes­ki­viik­koi­sin 8.5.–5.6. klo 9.00–10.30

Ryh­mä­ko­ko: 8–15

Hin­ta: 37 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.