Kurssit Tietoa ja taitoa Ilmaisu, vuorovaikutus

Esiintymisjännitykselle kyytiä! Kesä 2019

Kurk­kua kuris­taa, kädet hikoi­lee, jalat täri­see ja ääni jää kurk­kuun. Mikä neu­vok­si? Täl­lä kurs­sil­la saat työ­ka­lu­ja jän­nit­tä­mi­sen hal­lit­se­mi­sek­si. Hen­gi­täm­me, mie­tim­me kehon­hal­lin­taa ja äänen­käyt­töä. Tie­toi­suus sii­tä, mikä jän­ni­tyk­sen aiheut­taa, aut­taa kek­si­mään kei­not jän­ni­tyk­sen hil­lit­se­mi­sek­si. Tulet­han kurs­sil­le, vaik­ka vähän jän­nit­täi­si­kin!


Kes­ki­viik­koi­sin 14.21.8. klo 18.00–19.30 (2 ker­taa)

Ryh­mä­ko­ko: 8–15

Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta

Hin­ta: 19€

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16I

Ilmoit­tau­du