Kurssit Keho ja mieli Jooga

Hathajooga, kesä 2019

Kurs­si sinul­le, jol­le hat­ha­joo­ga ei ole vie­lä kovin tut­tua. Aloi­tam­me joo­ga­ker­rat alku­ren­tou­tuk­sel­la, jos­ta siir­rym­me aloit­te­li­jan aurin­ko­ter­veh­dyk­seen sekä fyy­si­siin asen­to­har­joi­tuk­siin eli asa­noi­hin. Joo­ga­har­joi­tus tukee mie­len tasa­pai­noa ja ren­tout­taa sekä edis­tää kehon jous­ta­vuut­ta ja voi­maa. Samal­la myös oman kehon tun­te­mus vah­vis­tuu.


Ryh­mä­ko­ko: 8–15

Opet­ta­ja: Hei­di Tep­po­la

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Hat­ha­joo­ga A:
Maa­nan­tai­sin 6.5.–17.6. klo 19.00–20.15, 7 ker­taa
Hin­ta: 44 €
Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Hat­ha­joo­ga B:
Maa­nan­tai­sin 5.–26.8. klo 19.00–20.15, 4 ker­taa
Hin­ta: 25 €
Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.