Kurssit Liikunta Ryhti ja liike

Hyvä ryhti, kesä 2019

Kurs­si sopii sinul­le, joka haluat paran­taa ryh­tiä­si ja antaa sel­kä­ran­gal­le ja koko kehol­le tukea ja voi­maa. Tun­nil­la teh­dään liik­kei­tä, jot­ka poh­jaa­vat eri­tyi­ses­ti itä­mai­seen tans­siin ja joo­gaan. Ryh­tiä tuke­vat liik­keet sopi­vat hyvin mm. koko päi­vän istu­ma- tai sei­so­ma­työ­tä teke­vil­le. Osa ope­tel­ta­vis­ta liik­keis­tä sopii myös esim. työs­sä tauon aika­na teh­tä­vik­si.


Tors­tai­sin 1.–29.8. klo 18.00–19.30, 5 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 8–15

Opet­ta­ja: Dia­na Rau­tio

Hin­ta: 46 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16 I

Ilmoit­tau­du