Kurssit Tietoa ja taitoa Terveys/Kauneus

Hyvinvointia yrteistä — metsäkylvyn mahdollisuudet, kesä 2019

Tutus­tum­me kurs­sil­la kas­vi­la­jin­tun­te­muk­seen, yrt­tien käyt­töön ja kas­vi­lää­kin­nän perus­me­ne­tel­miin met­sä­kyl­vyn hen­ges­sä. Met­sä hoi­taa mei­tä monin tavoin, jo 20 minuut­tia oles­ke­lua riit­tää. Hyvää teke­vän met­sä­ret­ken lisäk­si kurs­si tar­jo­aa perus­tie­to­ja kas­vi­la­jin­tun­te­muk­seen, syö­tä­vien ja juo­ta­vien yrt­tien käyt­töön ja kas­vien käyt­töön koti­kos­me­tii­kas­sa. Kurs­si sisäl­tää teo­riao­sion, met­sä­ret­ken sekä tuot­teis­tusil­ta­päi­vän, jol­loin val­mis­te­taan juo­mia ja koti­kos­me­tiik­kaa suo­ma­lai­sen met­sän aar­teis­ta. Ainek­set sisäl­ty­vät kurs­si­mak­suun.


Per­jan­tai­na 28.6. klo 18.00–20.15 Jyvä­läs­sä
Lau­an­tai­na 29.6. klo 12.00–14.15 keruu­ret­ki Kan­gas­vuo­ren­mäel­le
Sunun­tai­na 30.6. klo 12.00–16.15 Jyvä­läs­sä

Ryh­mä­ko­ko: 8–10

Opet­ta­ja: Min­na Pun­ta­la

Hin­ta: 64€

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du