Kurssit Musiikki Kesämusaviikko 10.-13.6.

Improvisointi

Har­joi­tel­laan soit­ta­maan impro­vi­soin­tio­suuk­sia kurs­sil­la lau­let­ta­viin ja soi­tet­ta­viin lau­lui­hin. Voit ottaa mukaan oman soit­ti­men tai soit­taa Jyvä­läs­tä löy­ty­väl­lä pia­nol­la, kita­ral­la, ksy­lo­fo­nil­la tai kel­lo­pe­lil­lä. Kurs­sil­la tulet huo­maa­maan, että impro­vi­soin­ti on yllät­tä­vän help­poa ja kuu­los­taa parem­mal­ta kuin etu­kä­teen odo­tit­kaan. Kurs­si sopii kai­kil­le lap­sil­le ja aikui­sil­le. Pidem­mäl­lä ole­vat soit­ta­jat saa­vat monen­lai­sia vink­ke­jä impro­vi­soin­tiin ja oppi­vat hyö­dyn­tä­mään muis­sa­kin kap­pa­leis­sa kurs­sil­la käy­tet­tä­viä sävel­va­li­koi­mia, joil­la mon­ta soit­ta­jaa voi impro­vi­soi­da yhtä aikaa. Vas­ta-alka­jien on help­po pääs­tä mukaan musi­soi­maan aina­kin ksy­lo­fo­nil­la tai kel­lo­pe­lil­lä.


Maa­nan­tais­ta tors­tai­hin 10.–13.6. klo 16.30–17.30 , 4 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 8

Opet­ta­ja: Suvi Rant­ti­la

Hin­ta: 25 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.