Kurssit Tietoa ja taitoa Ilmaisu, vuorovaikutus

Intuitiivisen kirjoittamisen kesäkurssi: Minä saan muistaa, kesä 2019

Ohjaa­jan tar­joa­mien ais­tiär­syk­kei­den kaut­ta ja avul­la kurs­sil­le osal­lis­tu­vat kul­ke­vat koh­ti omia muis­to­jaan, eili­si­ään kau­ka­na ja lähel­lä, mai­se­mia ohi­tet­tu­ja ja sydä­meen tal­tioi­tu­ja. Ohjat­tu­jen kir­joi­tus­har­joi­tus­ten myö­tä saam­me muis­toil­lem­me ja tun­teil­lem­me ilmai­sun; sanat ja tun­teet koh­taa­vat, ja eili­nen ja tämän päi­vän minä saa­vat tilaa vuo­ro­pu­he­lul­le. Käym­me dia­lo­gia itsem­me kans­sa intui­tii­vi­sel­la tari­na­po­lul­la.


Per­jan­tai­na 30.8. klo 16.30–21.00 ja lau­an­tai­na 31.8. klo 10.00–18.00

Ryh­mä­ko­ko: 8–10

Opet­ta­ja: Jar­na Pih­la­ja­mä­ki

Hin­ta: 61€

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du