Jyvälä laulaa ja soi

Jyvä­län kan­sa­lais­opis­ton oppi­laat ja ryh­mät ilah­dut­ta­vat kuu­li­joi­ta Jyvä­lä lau­laa ja soi -kon­ser­teis­sa:

Tors­tai­na 25.4. klo 18.30:
Suvi ja Olli Rant­ti­lan oppi­laat esit­tä­vät omia toi­ve­kap­pa­lei­taan, lau­le­taan myös yhteis­lau­lu­ja.

Lau­an­tai­na 27.4. klo 15.00:
Musiik­kiop­pi­lai­den kevät­kon­sert­ti, lau­le­taan myös yhteis­lau­lu­ja.

Kaik­ki kon­ser­tit Jyvä­läs­sä. Vapaa pää­sy.

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa!