Avoimet työpaikat

Jyvä­län Set­le­ment­ti ry on monia­lai­nen yhdis­tys, joka yllä­pi­tää kan­sa­lais­opis­toa ja  kou­lu­lais­ten ilta­päi­vä­toi­min­taa.

Lisäk­si toteu­tam­me han­ke­toi­min­taa.

Tie­dus­te­lut ja avoi­met hake­muk­set pyy­de­tään osoit­ta­maan suo­raan toi­min­to­jen vas­tuu­hen­ki­löil­le:

• Jyvä­län kan­sa­lais­opis­to:
Kou­lu­tus­suun­nit­te­li­ja Asta Nie­mi
asta.niemi[at]jyvala.fi
p. 0400 665 472

• Kou­lu­lais­ten ilta­päi­vä­toi­min­ta, Jyvä­län Jälk­kä­rit:
Koor­di­naat­to­ri Päi­vi Vir­ta­kal­lio
paivi.virtakallio[at]jyvala.fi
p. 050 548 7394

• Hal­lin­to:
Toi­min­nan­joh­ta­ja Hele­na Huo­vi­la
helena.huovila[at]jyvala.fi
p. 040 522 5448