Avoimet vapaaehtoistehtävät ja harjoittelupaikat

Avai­met onnis­tu­mi­seen -kou­lu­tuk­sen vapaaehtoinen/harjoittelija

Koto­ko­lon äiti-lap­si -ryh­män vapaa­eh­toi­nen

Las­ten­lei­rien apuoh­jaa­ja

Löy­tö­ret­ken vapaa­eh­tois­teh­tä­vät

Mum­mo­la-vapaa­eh­toi­nen

Oma pol­ku -toi­min­nan iso­sis­ko tai iso­ve­li

Sil­lat-vapaa­eh­toi­nen

Suo­miys­tä­vä

Tapah­tu­ma-avus­ta­ja

Tiet­sik­ka­maa­nan­tain ver­tai­soh­jaa­ja

Työ­pa­jan vetä­jä

Video­pe­li­ryh­män apuoh­jaa­ja

Kerro rohkeasti myös omat vapaaehtoistyön ideasi!

Ota yhteyt­tä:
Kan­sa­lais­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri
Annii­na Kur­ke­la
anniina.kurkela[at]jyvala.fi
p. 050 465 8378