Etätentit

Jyvä­län kan­sa­lais­opis­tos­sa voi suo­rit­taa mui­den oppi­lai­tos­ten etä­tent­te­jä. Opis­ke­li­ja vas­taa itse kus­tan­nuk­sis­ta ja ilmoit­taa Jyvä­län kan­sa­lais­opis­ton etä­tent­ti­pai­kak­si samas­sa yhtey­des­sä, kun ilmoit­tau­tuu tent­tiin. Ten­tin val­von­nan hoi­taa Jyvä­län hen­ki­lö­kun­ta, joka myös toi­mit­taa tent­ti­vas­tauk­set oppi­lai­tok­seen.

Lisä­tie­to­ja:
Toi­min­nan­joh­ta­ja-reh­to­ri Hele­na Huo­vi­la
helena.huovila[at]jyvala.fi
p. 040 522 544