Kauneus ja terveys

Hyvin­voin­tia hem­mot­te­le­vis­ta tuok­suis­ta

Tutus­tu iha­nan tuok­sui­siin etee­ri­siin öljyi­hin ja opi käyt­tä­mään hajuais­tia­si hyvin­voin­ti­si apu­na. Teem­me nenät­ree­ne­jä ja luom­me jokai­sel­le rää­tä­löi­dyn öljy­poh­jai­sen tuok­suseok­sen kotiin vie­tä­väk­si. Saat har­mo­ni­aa ja rau­haa iltoi­hi­si ja ener­gi­aa päi­vään. Öljy­seos on myös mah­ta­va lah­jai­dea.

Ohjaa­ja: Min­na Pun­ta­la

Kat­so ohjaa­jan esit­te­ly täs­tä.

Pituus: 3 h

Ryh­mä­ko­ko: max 12

Pyy­dä tar­jous

 

Hyvin­voin­tia luon­nos­ta — 6 yrt­tiä tutuk­si

Tutus­tu kas­vi­lää­kin­näs­sä perin­tei­ses­ti käy­tet­ty­jen kas­vien poi­min­taan, käsit­te­lyyn ja käyt­töön. Teem­me kurs­sil­la veren­kier­toa paran­ta­van ja kipua hoi­ta­van yrt­ti­sal­van tai perin­tei­sen laven­te­li­sal­van sekä luom­me omia yrt­ti­juo­ma­se­koi­tuk­sia. Tuot­teet sopi­vat myös lah­jak­si.

Ohjaa­ja: Min­na Pun­ta­la

Kat­so ohjaa­jan esit­te­ly täs­tä.

Pituus: 4 h

Ryh­mä­ko­ko: max 16

Pyy­dä tar­jous

 

Koti­kyl­py­lä eko­lo­gi­ses­ti ja hel­pos­ti

Täs­sä työ­pa­jas­sa opit help­po­ja ja tehok­kai­ta koti­kos­me­tii­kan kei­no­ja elä­mää sulos­tut­ta­maan. Suu­ri osa raa­ka-aineis­ta löy­tyy omas­ta keit­tiös­tä­si. Val­mis­tam­me yrt­ti­jal­ka­kyl­vyn, öljy­hoi­don käsil­le ja iho­tyy­pil­le sopi­van naa­mion koti­kons­tein sekä kah­vi­kuo­rin­nan koko var­ta­lol­le kotiin vie­tä­väk­si.

Ohjaa­ja: Min­na Pun­ta­la

Kat­so ohjaa­jan esit­te­ly täs­tä.

Pituus: 3 h

Ryh­mä­ko­ko: max 16

Pyy­dä tar­jous

 

Saip­pu­aa koti­kons­tein

Opi teke­mään kas­vi­ras­va­poh­jais­ta ja ympä­ris­töl­le ystä­väl­lis­tä saip­pua kyl­mä­me­ne­tel­mäl­lä. Kotiin saat mate­ri­aa­lin, jon­ka avul­la voit jat­kaa har­ras­tus­ta taval­li­sel­la keit­tiö­vä­li­neis­töl­lä. Iho­si ja ympä­ris­tö kiit­tää, kas­viöl­jy­saip­pua on myös oiva lah­ja.  (Ikä­ra­ja 12 v. tai van­hem­man muka­na)

Ohjaa­ja: Min­na Pun­ta­la

Kat­so ohjaa­jan esit­te­ly täs­tä.

Pituus: 4 h

Ryh­mä­ko­ko: 8–16 tilas­ta riip­puen

Pyy­dä tar­jous