Kantajat

Käy­tät­kö kan­to­lii­naa, kan­to­rep­pua, wrap tai­ta tai jotain muu­ta kan­to­vä­li­net­tä? Har­kit­set­ko kan­ta­va­si vau­vaa­si? Olit kon­ka­ri tai aloit­te­li­ja, ter­ve­tu­loa roh­keas­ti kivaan poruk­kaan jut­te­le­maan ergo­no­mi­sis­ta kan­to­vä­li­neis­tä. Jaam­me vink­ke­jä ja käy­tän­tö­jä. Ver­tai­soh­jaa­ja­na Annuk­ka Pasa­nen. 

Kokoon­tu­mi­set pe 26.4.–31.5. klo 17–18.30. Käyn­ti­mak­su 3€. Ei ennak­koil­moit­tau­tu­mis­ta.

Voit osal­lis­tua halua­mil­le­si ker­roil­le ilman ennak­koil­moit­tau­tu­mis­ta Jyvä­lä-pas­sil­la. Pas­sin voi käy­dä hake­mas­sa Jyvä­län toi­mis­tos­ta ja sii­tä lähe­te­tään las­ku kotiin. Jyvä­lä-pas­sia on myyn­nis­sä 12 euron, 24 euron ja 36 euron arvoi­se­na.

Yksi käyn­ti­ker­ta on 3 €.  Valit­se pas­si sen mukaan, kuin­ka monel­le ker­ral­le haluat osal­lis­tua. Pas­si on voi­mas­sa kak­si vuot­ta osto­het­kes­tä.