Kurssit Tietoa ja taitoa Terveys/Kauneus

Kasviöljysaippuaa kylmämenetelmällä

Kurs­sil­la opit val­mis­ta­maan perin­teis­tä lisä­ai­nee­ton­ta kas­vi­ras­va­poh­jais­ta saip­pu­aa, joka on ihol­le ystä­väl­lis­tä. Voit pes­tä sil­lä myös pik­ku­pyy­kit. Tuok­sua tuot­tei­siin tuo­vat etee­ri­set öljyt, raken­net­ta ja väriä lisääm­me meri­suo­lal­la ja yrteil­lä. Perus­me­ne­tel­mä on hel­pos­ti varioi­ta­vis­sa. Tuot­teet ovat myös oival­li­sia lah­jo­ja ja tuliai­sia.

Ainek­set sisäl­ty­vät kurs­si­mak­suun.


Lau­an­tai­na 27.4. klo 12.30─16.45 ja sun­nun­tai­na 28.4. klo 13.30–15.00 (2 krt) HUOM! Kurs­sin ajan­koh­ta vaih­tu­nut!

Ryh­mä­ko­ko: 7─8

Opet­ta­ja: Min­na Pun­ta­la

Hin­ta: 45 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­sil­le on päät­ty­nyt.